Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Thông tin: Hosting VPS 2G
Dung lượng: 25 GB SSD
Băng thông: unlimit
CPU: 1 Core
RAM: 2 GB
Backup: Hàng tuần
Quản lý Direct Admin
Batabase: DB unlimit
5.500.000đ