Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Thông tin: Hosting VPS 4G
Dung lượng: 40 GB SSD
Băng thông: unlimit
CPU: 2 Core
RAM: 4GB
Backup: hàng tuần
Quản lý: Direct Admin
Batabase: DB unlimit
9.500.000đ