Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Thông tin: Hosting VPS 8G
Dung lượng: 64 GB SSD
Băng thông: unlimit
CPU: 4 Core
RAM: 8GB
Backup: hàng tuần
Quản lý: Direct Admin
Batabase: DB unlimit
17.500.000đ