Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Hosting 1Gb
Dung lượng 1.024Mb
Băng thông unlimit
900.000đ