Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Hosting 2Gb
Dung lượng 2.048 Mb
Băng thông unlimit

1.600.000đ