Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Hosting 3Gb
Dung lượng 3.072Mb
Băng thông unlimit
2.400.000đ