Thông tin đặt dịch vụ:
Thông tin dịch vụ:
Hosting 5Gb
Dung lượng 5.000Mb
Băng thông unlimit
4.000.000đ